onsdag 26. mai 2010

Sommerblomster og potteplanter (inne og ute)

Kompetansemål:
• forklare varebehandling og gi relevant informasjon om plantar, blomster og produkt
• gjere greie for lokale og vitskaplege namn på botanisk materiale

Jeg vil lære om sommerblomster og hvilke potteplanter som kan stå både inne og ute nå om sommeren. Jeg vil både lære navn og stell av dem.

Potteplanter som kan stå både inne og ute:
Hortensia - Hydrangea

Kan brukes i potter både inne og ute,i bed og som snittblomster.
bør stå delvis skygget og fuktig.

Karpatklokke - Campanula Carpatica

Solrik, varm plass og vanning bare i tørkeperioder. Med ustabilt snøføre bør den vinterdekkes.
Kan brukes i bed og sammenplantninger.

Edeltåre - Fuchsia

Bør stå delvis skygget, og i gjord som holder gått på fuktigheten. Vannes i tørkeperioden.
kan brukes i balkongkasser, ampler og urner.
Sommerblomster:

Pelagonia - Pelargonium

Bør beskyttes mot vind, og stå solrikt.
Fukt og næringsrik jord.
Kan stå i varme solrike blomsterbed, store potter eller i blomsterkasser

Petunia - Surfinia

Solrikt og unngå mye vind. Jorden bør være næringsrik og veldrenert.
Kan brukes i potter, bed, balkonger og ampler.

Margeritt - Argyranthemum

Varmt og solrikt, og regelmessig vanning. tåler ikke å stå lenge i fuktighet.

Sanvitalia - Sanvitalisa

Bør vannes regelmessig og stå i sol/halvskygge.
Kan plantes i bed og potte.

Ved å gi plantene og blomstene den stellen den trenger, kan du unngå at de får sykdommer. Som oftest skjer dette når planten har fått formye sol, eller over og unnervanning av dem.
Du bør hindre at dette skjer, for det er mye lettere å fårebygge sykdommene enn å behandle dem etterpå.
Melmygg:

* Hvist det er snakk om et lite angrep av et skadedyr, f.eks av lus kan du stryke dem av med fingeren eller en pensel.
*Mange skadedyr kan også spyles ned med lunkent vann fra krannen.Spyl både undersiden, oversiden og godt på skuddspissene, der lusene liker seg best.
Gjenta dette et par ganger i 3 uker vist det er da ennå tegn til skadedyr må du til med biologisk bekjempelse.
* Grønnsåpevann er et godt hjelpemidel.

Hvorfor valgte jeg disse blomstene og plantene?
Jeg valgte dem for det var de jeg fant først igrunnen. Jeg har ikke noe særlig kjenskap til uteplanter og sommerblomster, så jeg tengte litt på hvilke navn jeg hadde hørt før og valgte å se mer på dem.

Egenvurdering:
Det har vert en grei oppgave. Lærerik, så jeg fikk lært litt stell og navn av noen blomster og planter.

Kilder:
www.google.no
Andre blogger
Floriss Egersund

1 kommentar: